بازدید در سفر عید فطر ممنوع است؟


احمد وحیدی، وزیر ملت در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه خواه یا نه ممنوعیت تردد بزرگراه‌ای در سفر عید فطر…

سفر در تعطیلات عید فطر ممنوع است؟سفر در تعطیلات عید فطر ممنوع است؟

احمد وحیدی، وزیر ملت در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه خواه یا نه ممنوعیت تردد بزرگراه‌ای در سفر عید فطر داریم هر دو خیر ذکر شد: ممنوعیت بزرگراه‌ای برای سفر عید فطر اندیشه در مورد نشده، بازدید آزاد است، با این حال همچنان بر زدن ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت سبک نامه‌های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تزریق دز سوم واکسن تاکید می‌شود. علاوه بر این امسال نماز عید فطر در تمامی مساجد (روباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسقف) برگزار می‌شود./مهر

رژیم لاغری سریع