بازنشر شده | ۴ این سیستم وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تاثیر فناوری در کاهش خوردن آب


علی رضا مهاجر معاون وزیر جهاد کشاورزی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، در {پاسخ به} مانترا امسال «ساخت»؛ در بخش کشاورزی {در این} زمینه چه اقداماتی انجام می دهید؟ بر ایده تولیدات خانه، شماره

وی افزود: در این زمان واردات محصولات اساسی به طور قابل توجهی همراه خود تحولات جدیدترین در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه مشکلاتی را تحمیل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران {به دلیل} اینکه محصولاتی معادل علوفه، ذرت، آرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی گندم وارد می تدریجی سعی در ساخت دارد. این محصولات اساسی در موجود در ملت «تا حد زیادی ملاحظه کنید.

وی همراه خود تاکید بر اینکه ورود اهالی اطلاعات به بخش تولیدات کشاورزی ممکن است در نتیجه افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} شود، ذکر شد: با بیرون حق ورود به این علم، نیازها بخش کشاورزی محقق نمی شود.

* علت فروپاشی شوروی وابستگی آن به غلات آمریکایی است

وی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند توضیحات فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وابستگی آن به غلات آمریکایی بود، با این حال پس اجتناب کرده اند تحویل داد سال ها اکنون بهترین ساخت کننده این محصولات است. آنها همراه خود تأثیر می گذارد فناوری در بخش کشاورزی توانسته اند ساخت شخصی را افزایش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما قادر هستیم همراه خود ساخت این فناوری در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حتی واردات آن ساخت را فراهم کنیم.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تحمیل جایگزین های شغلی در بخش کشاورزی ذکر شد: متاسفانه این بخش {نمی تواند} جایگزین شغلی تحمیل تدریجی، از به همان اندازه جایی کدام ممکن است فناوری وارد این بخش تبدیل می شود، انواع اجتناب کرده اند کارمندان آن لوفر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها نیز لوفر هستند. باید در صنعت کار تدریجی. در واقع بخش کشاورزی دارای صنایع مرتبط معادل لبنیات، صنایع تبدیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیلی است کدام ممکن است ممکن است {در این} زمینه مشارکت داشته باشد.

* افزایش {بهره وری} همراه خود پایگاه های اطلاعات

مهاجر در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به امکان افزایش {بهره وری} توسط صاحبان اطلاعات ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: واردات بسیاری از تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادوات کشاورزی همراه خود فناوری های روز ممکن است در نتیجه افزایش تولیدات کشاورزی شود. در واقع برای ورود چنین ماشین هایی باید مزارع کشاورزی در نیمه های بالاتر باشد. ما باید اجتناب کرده اند شر پایین های کوچکتر خلاص شویم به همان اندازه بتوانیم مکانیزاسیون کشاورزی را {به درستی} اجرا کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در {پاسخ به} اینکه مقام معظم رهبری در برخی اجتناب کرده اند سخنان شخصی به عقب‌افتادگی ورود علما به بخش کشاورزی به‌ویژه در عملکرد بذر کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌وری آب ردیابی کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه چه باید کرد؟ این سیستم ها انجام می دهند؟ ممکن است باید تأثیر می گذارد دانشمندان را {در این} زمینه ها افزایش دهید، متاسفانه بخش کشاورزی {برای بسیاری} اجتناب کرده اند نمایندگی ها افسون چندانی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است کمتر وارد می شوند. ضرر بی نظیر ما سبزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیفی اعم اجتناب کرده اند خیار، خربزه، هندوانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوجه است کدام ممکن است اجتناب کرده اند خارج می آید با این حال وزارت جهاد کشاورزی همراه خود آستان قدس رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای فرمان امام خمینی (ره) {در این} قلمرو این سیستم دارد.

* ۴ ساختار وزارت جهاد کشاورزی برای راه اندازی شد فناوری کاهش خوردن آب

مهاجر همراه خود ردیابی به این سیستم‌هایی کدام ممکن است در بخش کشاورزی برای کاهش خوردن آب اجرا می‌شود، ذکر شد: ابتدا می‌خواهیم سیستم‌های آبیاری جدید را بهبود دهیم کدام ممکن است اجرا می‌شود. دوم اینکه سیستم های جدیدتری در دنیا پیاده سازی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند این الگوها استفاده می کنیم. سوم: افزایش کشت ارقام مقاوم به سمت آب در تمام جهان های کشاورزی چهارم، سوئیچ زمان کشت برخی محصولات کشاورزی اجتناب کرده اند فصول خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تر به فصول کم آب معادل پاییز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان.

وی شکسته نشده داد: وزارت جهاد کشاورزی جستجو در اینجا است کدام ممکن است محصول چغندرقند را کدام ممکن است {در تابستان} خوردن آب زیادی دارد به فصل پاییز کدام ممکن است خوردن آب فوق العاده کمتری دارد، منتقل تدریجی. این ساختار هم اکنون در استان گلستان در جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به ۴۰۰۰ مترمکعب آب خواستن دارد کدام ممکن است ۲۰۰۰ مترمکعب آن اجتناب کرده اند طریق باران تامین تبدیل می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه همراه خود ملاحظه به فرمایشات مقام معظم مدیریت این سیستم ویژه ای در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده است، ذکر شد: همراه خود جدیت بیشتری برخورد احتمالاً وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید