بازگشت «مهران غفوریان» اثر آوریل آبی | محتوای مرجع فیلم سینمایی «مهران غفوریان» فروردین ماه منتشر شد.


۲ دسامبر ۲۰۲۱ توسط ادمین

مهدی غفوریان، در هدیه و گو با خبر گازری میزان گرد و فرز دیگران وضعیت جسمانی من بردراش مهران گفوریان هدیه: هانوز خیلی زود استکه باگویم برادروم با رشد کامل در بدن او زیره را زیر کار جراحی شدید رها کرد قلب تصمیم گرفته شد و شواهد بود. برای او.

قضیه پدر آدما کجاست: البته خوشبختانه مهران غووریان جان و جسمش را کجا دید سالم و حالش کامل و پایدار و کامل است کرهایش رعنجم می دهد؟ به تماشا و دورمان آدم وید.

  • بختر بخوانید:
  • بیشتر تماشا کنید

گفوریان برادر ماهران از بازگشت در سینما و تلویزیون بازیگیر با کارش خبر داد و افزود: مهران بس از بازگش شادان مراحل بهبودی وضعیت فعلی مشغول کار آسست و بری بازی دوربین آوریل ابی بزمی گرادد.

و حکایت از احتمال کار دوم مهران گاوریان خاطرشان کرد: خوشبختانه دارولین کار مشکل قلب برادروم با بدن مهره و خوشبختانه ظرف گفته پاپشکان که مشکل از مشکلات نادشت و نیازی با کار دوم ندشت.

انتهای پیام/

لینک به منبع


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر