با افزایش دامنه نوسان، صف های فروش را حذف کنید


رئیس سازمان بورس گفت: با افزایش دامنه نوسانات بازار سرمایه، ترتیب خرید و فروش …

حذف صف های خرید و فروش با افزایش دامنه نوسانحذف صف های خرید و فروش با افزایش دامنه نوسان

رئیس سازمان بورس گفت: با افزایش دامنه نوسانات بازار سرمایه تا پایان سال جاری صف خرید و فروش نخواهیم داشت.

به گزارش اخبار اینترنتی، مجید عشقی در یک پخش اینترنتی و تشریح میزان نوسانات بازار سرمایه و سایر مشکلات خاطرنشان کرد: طبق گزارش های اولیه، تغییر یک درصدی دامنه نوسانات بازار سرمایه مثبت و رو به افزایش است. دامنه نوسانات با همه موافق است.

وی گفت: تلاش می کنیم اعتماد را به بازار سرمایه بازگردانیم.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی تنظیم بازار سهام تضمین سودآوری بلندمدت شرکت ها است، تصمیماتی که در مورد صنایع و شرکت های بورسی گرفته می شود باید منطقی باشد تا اعتماد مردم جلب شود.

وی در ادامه بازار سرمایه را موتور محرکه اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر از فرصت بازار سرمایه برای تولید استفاده کنیم، اشتغال زایی می شود.

رئیس بورس همچنین گفت: تاثیرگذاری صنایع بر تصمیمات و اتفاقات غیرقابل پیش بینی یکی از دغدغه های اصلی سازمان بورس و هشدار نسبت به تبعات و آثار تصمیمات دولت و مجلس بر نتایج صنایع و شرکت ها است. جدولی برای رسیدگی به چالش های تصمیم گیری تهیه شده است.

وی با بیان اینکه این بورس برای شفاف سازی و انتشار برای بازگرداندن اعتماد به بازار در دستور کار قرار گرفت، افزود: در بحث گازرسانی، بورس خواستار شفاف سازی همه شرکت ها در خصوص سوخت مصرفی سال گذشته شده است.

عشقی درباره استراتژی نرخ ارز سازمان بورس نیز گفت: باز شدن باند نوسانات در بلندمدت اتفاق نظر همه فعالان بازار است؛ در حالی که در بلندمدت باز شدن باند نوسانات در بازار است. رفع نوسانات بازار سرمایه یک ارزیابی تدریجی و گام به گام است.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: افزایش یک درصدی باند نوسان گام مهمی در حذف باند نوسان است که بر بازار سرمایه نیز تاثیر مثبت دارد و تعداد صف های خرید و فروش کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: باند نوسان در تابستان سطح دیگری باز می شود و تا پایان سال که این محدودیت برداشته شود و نوار نوسان باز شود، صف خرید نخواهیم داشت.