ببینید | جزئیات جدید از شکار پهپاد جاسوسی آمریکا در سال ۱۹۹۸




یک واحد رسانه ای ارتش ویدئویی را در سالگرد حمله پهپاد آمریکایی منتشر کرد. یک پهپاد جاسوسی آمریکا از زمان برخاستن از فرودگاه نظامی امارات تحت نظارت نظامی قرار داشت و در عملیات مشترک ارتش و سپاه، این پهپاد شبکه راداری ارتش را شناسایی و سامانه ضد موشکی سپاه را منهدم کرد. منبع: رسانه ارتش