ببینید | دکتر آبادان خود را از برج ساحلی اروند به پایین پرت کرد
یک پزشک برجسته آبادانی به دلیل نامعلومی از لابی منزل خود در طبقه پنجم برج ساحلی اروند به پایین پرید و به بیمارستان شهید بهشت ​​آبادان منتقل شد. تیم پزشکی اعلام کرد که حال عمومی پزشک اورژانس هنگام انتقال به بیمارستان بسیار سخت بوده و تلاش پزشکان برای نجات جان وی ناکام ماند و لحظاتی پس از انتقال جان باخت. پلیس در حال بررسی جزئیات علت تصادف و خودکشی پزشک آبادان است.