ببینید روشنفکران غرب مخالف مترو بودند، آخوندها به آن رای دادند
وقتی مترو در دهه ۶۰ ساخته شد مخالفانی وجود داشتند. محسن هاشمی; یکی از مدیران عامل سابق مترو به خبرآنلاین گفت: مردم مضطرب آن روزها مخالف ساخت مترو بودند. وی با ذکر خاطره ای از مرحوم آیت الله هاشم در دفاع از احداث مترو، یادآور شد: در حالی که برخی از تحصیلکردگان غربی مخالف بودند، آخوندها موافق ساخت مترو بودند. منبع: خبرآنلاین