برخورد با صرافی ها و معاملات جعلی


رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از برخورد با اتاق های کاذب، معاملات جعلی و خالی فروشی ارز خبر داد.

বাদ্বা বাত্যায়ে কেস্যানিক্য কাসাাাাস্যানিক্য কাসাাবাদ্বা বাত্যায়ে কেস্যানিক্য কাসাাাাস্যানিক্য কাসাা

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از برخورد با اتاق های کاذب، معاملات جعلی و خالی فروشی ارز خبر داد.

سرهنگ هدایت بهرامی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات پلیس حفاظت اقتصادی در برخورد با دلالان ارز در روزهای اخیر اظهار کرد: به دلیل التهابات و اغتشاشات اخیر در جامعه و تبلیغات خصمانه رسانه ای. باعث ایجاد التهاب در بازار و سایر مولفه های اقتصاد می شود و از نظر سیاسی نیز شاهد التهاباتی در بازار ارز بودیم. البته از آنجایی که به طور قطع ورود دشمن به بازار و مسائل اقتصادی را پیش بینی کرده بودیم، یک سری اقدامات و برنامه ریزی از قبل برای مقابله با این حوادث انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه چندین عملیات پلیسی برای برخورد با وام دهندگان و متخلفان از قبل برنامه ریزی شده و با هماهنگی و کارهای اطلاعاتی با سایر دستگاه ها انجام شد، بازاری بود که من آن را تروریسم اقتصادی می نامم.

افزایش قیمت ارز با قیمت های کاذب و معاملات جعلی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ به فعالیت این افراد در اخلال در بازار ارز اشاره کرد و گفت: این افراد برای اخلال در بازار ارز اقدام به ایجاد اتاق های قیمت کاذب، خرید و فروش خالی و انجام معاملات جعلی کرده اند. . بنابراین افزایش قیمت مشخص شده است که بار روانی ناشی از گرانی ارز بر معیشت مردم و قیمت سایر کالاها تأثیر می گذارد و در این راستا پلیس حمایت اقتصادی با همکاری سایر مراجع به سرعت وارد عمل شده و با استفاده کنندگان پول و اغتشاشگران برخورد کرد. .

بهرامی اقدامات پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ را در کاهش قیمت ارز موثر توصیف کرد و گفت: از دو هفته پیش با اقدامات همکاران پلیس امنیت اقتصادی در خصوص تالارهای معاملات فردا و قیمت گذاری های جعلی و کاذب مواجه بودیم. ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در اجرای طرح عملیاتی ۹ مرحله ای برخورد با متخلفان بازار ارز با تشکیل ۳۴ پرونده و شناسایی و دستگیری ۶۳ متهم از جمله نام های بزرگ.

بازدید پلیس حفاظت اقتصادی از شیفت ها

پلیس در بازدید از واحدهای صنفی و صرافی ها نیز گفت: در این بازدیدها با ۱۲ واحد صنفی متخلف که مجوز خرید و فروش ارز نداشتند و تخلفاتی انجام داده بودند، برخورد کردند. همچنین در مجموع ۳ میلیون و ۳۱۴ هزار واحد انواع ارز از دلالان ارز کشف و ضبط شد که ارزش ریالی ارزهای مکشوفه به ۳۶ میلیارد تومان رسید.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ به سختی کشف ارز از دلالان اشاره کرد و گفت: دلالان ارز راه های پیچیده ای برای نگهداری ارز دارند که این مقدار ارز در دست دلالان کشف شد و به اصطلاح در تاریخ کف از خیابان و بنابراین یک شاخص مهم در نظر گرفته می شود.

دلالان و مفسدان زیر ذره بین پلیس

بهرامی با اشاره به اینکه با اقدام پلیس در کنار سایر اقدامات دولت خوشبختانه شاهد افت قیمت ارز بودیم، گفت: مفسدان و متخلفان اقتصادی بدانند که ماموران پلیس امنیت اقتصادی خود را رصد و با جرایم آنها برخورد می کنند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در بین ۶۳ نفر از اغتشاشگران و دلالان دستگیر شده افراد دارای ارتباط خارجی نیز وجود دارند، گفت: موضوع در حال بررسی است. البته در مجموع این ذی نفعان با اقدامات خود آب به آسیاب دشمن ریخته اند، اما ما روابط بین این افراد را نیز بررسی کرده ایم و اگر چنین مواردی پیدا شود، قطعا به پرونده آنها می رود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از برنامه ریزی پلیس برای ادامه برخورد با متخلفان بازار ارز خبر داد.