بررسی افزایش حقوق کارکنان در شهریور ماه


رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: منابع افزایش حقوق کارکنان باید مشخص شود و منجر به پایه پولی و تورم نشود…

துர்கை காட்டை சுக்குக்கு திர் பெட்துர்கை காட்டை சுக்குக்கு திர் பெட்

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: منابع افزایش حقوق کارکنان باید مشخص شود و منجر به افزایش پایه پولی و تورم نشود.

مسعود میرکاظمی در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که کشور در شرایط صفر یعنی منفی بود. ذخایر کشور ۳۰ ​​تا ۷۰ درصد زیر حداقل بود که به هیچ وجه نباید کمتر از آن باشد.

رئیس سازمان برنامه به بدهی ناشی از اوراق مالی منتشر شده توسط دولت قبل پرداخت و گفت: سال گذشته هر ماه ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه می شد. امسال هم اصل و سود ۱۵ هزار میلیارد تن اوراق دولت قبل را تسویه می کنیم. اگر بدهی نبود و می توانستیم به پروژه های عمرانی اختصاص دهیم، نتایج بسیار قابل توجهی می گرفتیم. با این حال خدا لطف کرد و با وجود شرایطی که گفتم توانستیم سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص دهیم.

وی بیان کرد: آرزوی ما این است که به اندازه ای که در خزانه هست تخصیص بدهیم و اجازه نمی دهیم پایه پولی بالا برود.

وی با اشاره به سیاست نرم ارزی و افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی گفت: سال گذشته برای ۴۲۰۰ ارز ۸ میلیارد دلار در بودجه در نظر گرفته شد اما در عمل حدود ۱۷ میلیارد دلار. امسال حدود ۲۳ میلیارد دلار برای کمک های مختلف اختصاص خواهیم داد. بنابراین یارانه را افزایش داده ایم و حذف ۴۲۰۰ ارز از دولت پولی دریافت نکرده است.

وی همچنین به معلمان امتیاز داد و اظهار داشت: هدف از رتبه بندی افزایش کیفیت آموزشی است. خود رتبه بندی هدف نیست. ماهانه ۱ میلیون تومان و در مجموع ۱۱ میلیون تومان به حساب معلمان واریز کردیم. وقتی دستورات معلمان آماده شد، مابه التفاوت پرداخت می شود.