برنامه ریزی برای تبدیل حواله های ایران خودرو به محصولات دیگر


این بخشنامه برای اصلاح آن دسته از قراردادهای پیش فروش که دعوتنامه آنها منقضی شده است تهیه و تنظیم شده است.

ক্র ক্র্ত্ত্যা নালালা है আর্঍ন ক্ধড্ক্র ক্র্ত্ত্যা নালালা है আর্঍ন ক্ধড্

شرایط تبدیل متمرکز تعهدات منتهی به شهریور ۱۴۰۱ طبق جدول پیوست اعلام می شود. نمایندگان محترم می بایست نسبت به اطلاع مشتریان از تعهدات منقضی شده اقدامات لازم را انجام دهند.

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

– این بخشنامه برای اصلاح آن دسته از قراردادهای پیش فروش که دعوتنامه آنها منقضی شده است تهیه و تنظیم شده است.

– لازم به ذکر است که بر اساس آیین نامه و دستورالعمل جاری، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض انقضای دعوتنامه تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامه به صورت خودکار محاسبه می شود.

– پس از تبدیل، اعتبار و تجدید ارزیابی لازم است تا مابه التفاوت نهایی توسط سیستم با دقت و اطمینان بیشتری محاسبه شود.

– در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل به حالت تعلیق درآمده و از طریق سامانه سیتریکس توزیع کنندگان اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

ضمناً تاکید می شود با مراجعه مشتری امکان ارائه خدمات به صورت مستقیم در محل معاونت بازاریابی و فروش وجود ندارد.

ক্র ক্র্ত্ত্যা নালালা है আর্঍ন ক্ধড্