بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا به دلیل قطع برق تولید خود را متوقف کرد
یک فرد آگاه که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت: تعطیلی پالایشگاه آموایی، خاموشی و تعطیلی کامل این بخش از پالایشگاه می‌تواند کارخانه‌های تقطیر و کاتالیزور را تحت تأثیر قرار دهد که در حال حاضر می‌توانند حدود ۸۰ درصد از پالایشگاه را تولید کنند. بنزین کشور». “است”