بندر ماریوپل تحمل مدیریت نیروهای دونتسک قرار گرفت


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، رئیس جهان خودمختار دونتسک گفتن کرد کدام ممکن است نیروهای دونتسک توانستند مدیریت بندر ماریوپل را به کف دست بگیرند.

نیروهای روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوهانسک در هفته های جدیدترین محاصره بندر استراتژیک ماریوپل را بدتر کردن کردند.

نیروهای روسیه هفته قبلی خروج شخصی اجتناب کرده اند بخش‌هایی اجتناب کرده اند اوکراین اجتناب کرده اند جمله جهان کیف را تشریح کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو گفتن کرد کدام ممکن است مرحله بعدی «عملیات ویژه روسیه» در اوکراین بر آزادسازی دونباس محور {خواهد بود}.

در همین جاری، بر ایده عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌ای، جامعه سیانان اجتناب کرده اند خوب ستون هشت مایلی (۱۳ کیلومتری) اجتناب کرده اند کاروان‌های ارتش روسیه در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب اوکراین خبر داد. افسران اوکراینی می گویند کدام ممکن است نبرد بی نظیر اکنون در شرق اوکراین در جاری شیوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپخانه با کیفیت صنعتی جهان دونباس را مورد حمله قرار داده است.

در هفته های اول نبرد، خوب کاروان ۶۰ کیلومتری اجتناب کرده اند نیروهای روسی همراه خود از کیت مختلف اجتناب کرده اند طریق عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای دیده شد کدام ممکن است {به سمت} کیف پایتخت اوکراین حرکت می کردند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اخیراً اجتناب کرده اند هدف اصلی آتی مسکو بر شرق اوکراین خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد کدام ممکن است هدف بی نظیر روسیه در عملیات ارتش در اوکراین محقق شده است. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت: خروج نیروهای روسیه اجتناب کرده اند جهان کیف سیگنال حسن نیت اطمینان حاصل شود که تحمیل شرایط مساعد برای مذاکرات صلح همراه خود طرف اوکراینی است.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید