بنزین در مجارستان به خارجی ها گران تر فروخته می شود


دولت مجارستان طرح عرضه سوخت در جایگاه های خدمات مجارستان را با دو قیمت متفاوت تصویب و اجرا کرده است.

بنزین در مجارستان به خارجی ها گرانتر فروخته می شود بنزین در مجارستان به خارجی ها گرانتر فروخته می شود

دولت مجارستان طرح عرضه سوخت در پمپ بنزین های مجارستان را با دو قیمت متفاوت تصویب و اجرا کرده است.

تصمیم جدید دولت برای خودروهای مجارستانی و شهروندانی که از حمایت دولت برخوردار هستند، و برای سایر خودروها و شهروندان اروپایی که باک بنزین یا گازوئیل خود را در این کشور پر می‌کنند، قیمت آزاد تعیین می‌کند.

دولت پوپولیست نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان تصمیم خود را بر جلوگیری از گسترش «گردشگری سوخت» بنا نهاده است.

در ماه های اخیر، “گردشگری سوخت” در مجارستان به اوج یکی از ارزان ترین تامین کنندگان سوخت اروپا رسیده است. با این حال، تصمیم دولت و افزایش قیمت ها، شهروندان خارجی مقیم مجارستان، گردشگران و ساکنان شهرهای مرزی مجارستان را از فرصت پر کردن مخزن گاز ارزان محروم کرد.

قبل از اجرای این طرح در شهرهای مرزی مجارستان، خودروهای خارجی وارد پمپ بنزین‌ها شدند و در صف‌های طولانی منتظر ماندند و سعی کردند برای آخرین بار فرصت سوخت‌گیری ارزان‌تر را از دست ندهند.

با این حال، قانون جدید به خودروهای سایر کشورهای اروپایی که قیمت سوخت آنها یارانه پرداخت می شود، اجازه می دهد تا به مجارستان بیایند تا باک خودروهای خود را با قیمت سوخت یارانه ای در مجارستان پر کنند.