بهنار: مقامات ریاست جمهوری را عرضه نداده است


به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا بهنار دبیرکل محله اسلامی مهندسین عصر در حال حاضر (دوشنبه) در ضیافت افطار حزبش تصدیق شد: همراه خود هم هماهنگ باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش بزرگی اجتناب کرده اند گذشته تاریخی انقلاب قبلی است. مثل او.

وی افزود: در مقامات های قبلی برخی اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس معتقد بودند کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی مقامات حال را ساقط کردند انقلابی تر بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه هم جستجو در این بود کدام ممکن است این وسط {چه کسی} خطا کرده است.

بهنار افزود: در حال حاضر به نظر می رسد مانند است سه قوه اجتناب کرده اند تذکر ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمانی همدلی، وفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری بیشتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این ماه عسل بین سه قوه سریع به بالا نرسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی سایر عوامل ملت نیز باشد. همراه خود اینها سه قوه تمدید شده تر تبدیل می شود بگذار مزه همدیگر را بچشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همدلی شد مشکلات بزرگی پیش نیاید.

وی یکپارچه داد: مقامات آقای رئیسی همراه خود مشکلات فراوان ملت را عرضه گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را به بازو نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مالی اجتناب کرده اند جمله عدم تعادل بودجه نهایی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل صندوق های بازنشستگی واگذار شد اجتناب کرده اند جمله: نتیجه مقامات های زودتر».

دبیرکل محله اسلامی مهندسین افزود: در حال حاضر بیش اجتناب کرده اند ۸۰ نسبت اجتناب کرده اند ساکنان حال ملت کسانی هستند کدام ممکن است انقلاب نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها اوایل انقلاب را درک نکرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پرس و جو برایشان پیش می آید کدام ممکن است چیست؟ این کار را احتمالاً انجام دادی. اگر بقیه نمی توانستند تمام شوند.” این می تواند یک دشواری ضروری است

وی علاوه بر این اظهار داشت: کارنامه خدمت به نظام جمهوری اسلامی فوق العاده بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتخارآمیز است. در واقع خالص است کدام ممکن است {در این} سال ها مشکلاتی وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر این مشکلات روی هم چیده شده است.

دبیرکل محله اسلامی مهندسین اظهار داشت: روزگاری در ملت ما افرادی بودند کدام ممکن است ساده کار می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده {نمی کردند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند عده ای آمدند کدام ممکن است ساده در نظر گرفته شده می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار {نمی کردند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اراده می کردند کدام ممکن است ای کاش عده ای می آید کدام ممکن است بالقوه است مفهوم هایی داشته باشد.”

بهنار خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم اجتناب کرده اند نحوه اداره ملت انتقاد کنیم، انتقادات شدیدی به همه مقامات های بعد اجتناب کرده اند انقلاب وارد است؛ در حالی کدام ممکن است این انتقادها به همه مقامات ها وارد تبدیل می شود. با این حال کارنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن جمهوری اسلامی باورپذیر {بوده است}.

وی اظهار داشت: در حال حاضر شرایط فوق العاده برجسته است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است اجتناب کرده اند تذکر شعاری سه انرژی در یک واحد طیف خاص موجود است.

دبیرکل حضرت آیت الله خمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی جبهه تاکید کرد: من می خواهم آقای ایجی را یکی اجتناب کرده اند سودآور ترین فرماندهان نیروها اجتناب کرده اند اول انقلاب می دانم.

وی افزود: همراه خود وجود مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات قوه مجریه باید بازو به بازو هم دهیم به همان اندازه آرمان های ولی فقیه این نظام را محقق کنیم.

بهنار تاکید کرد: من می خواهم غیر اجتناب کرده اند رئیس انقلاب کسی را پیدا نکردم کدام ممکن است به در نظر گرفته شده بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل سال بلند مدت جمهوری اسلامی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگرانی کدام ممکن است از نزدیک درگیر بلند مدت نظام هستند آخر به در نظر گرفته شده هشت سال بلند مدت باشند. هر دو امشب.”

به گزارش فارس، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه، محمود واعظی رئیس محل کار حسن روحانی در مقامات دوازدهم، پرویز سرفری عضو شورای شهر تهران، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع پیش آگهی مصلحت نظام، احسان ارکانی عضو مجمع پیش آگهی مصلحت نظام. مجلس نیشابور، رضا روستا آزاد، رئیس سابق دانشکده شریف، مهرداد بذرباش، رئیس دیوان محاسبات، مهدی عقریان، عضو شورای شهر تهران، حسن بیادی، عضو سابق شورای شهر تهران، مصطفی پورمحمدی، دبیر برتر شورای شهر تهران. محله روحانیت مبارز، حجت الاسلام نشی، عضو سابق شورای شهر تهران، عباس آخوندی، وزیر سابق راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نمایندگان. مجلس شورای اسلامی {در این} مراسم حضور داشت.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید