به حقوق هر مستمری بگیر تامین اجتماعی چقدر اضافه شد؟


میزان و نحوه افزایش حقوق مستمری بگیران اجتماعی در سال ۱۴۰۱ اوایل هفته جاری به تصویب دولت رسید و وزارت رفاه اخیرا …

به حقوق هر بازنشستگی تامین اجتماعی چقدر اضافه می شود؟به حقوق هر بازنشستگی تامین اجتماعی چقدر اضافه می شود؟

در سال ۱۴۰۱ دولت میزان و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان اجتماعی را در سال ۱۴۰۱ تصویب کرد و اخیراً وزارت رفاه اعلام کرد که مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی به طور متوسط ​​۳۰ درصد افزایش یافته است.

در مصوبه دولت مقرر شد حداقل دستمزد مستمری بگیران، از کارافتادگان و کل مستمری بازماندگان تامین اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد نباشد و طبق قوانین مربوطه و آیین نامه شورای عالی بازنشسته نشوند. دستمزد برابر با حداقل دستمزد است.

همچنین با توجه به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق های مختلف بازنشستگی (بر اساس افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و هماهنگی پرداخت حقوق به کلیه صندوق های بازنشستگی، گروهی دریافت کنندگان بیشتر دریافت کردند. حداقل ۱۰ درصد افزایش اعمال خواهد شد. همچنین به منظور کمک به مستمری بگیران برای مقابله با حداقل ها، علاوه بر ۱۰ درصد فوق، ماهانه ۶۵۰ هزار تومان (درآمد ماهیانه ۱۰ میلیون تومان) پرداخت می شود.

به گفته وزارت رفاه، «سرعت افزایش مستمری‌ها در سال‌های گذشته یکسان بوده و فشارهای تورمی به اقشار ضعیف جامعه منتقل شده است».

بر این اساس افزایش حقوق مستمری بگیران در سه گروه به شرح زیر است:

– گروه ۱ حداقل حقوق بگیران: این گروه که ۶۲ درصد کل مستمری بگیران تامین اجتماعی را به خود اختصاص می دهند با ۵۷.۴ درصد افزایش و حداقل درآمد بین ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهند داشت.

– گروه دوم، مستمری بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق: حقوق پایه این گروه که ۳۲ درصد مستمری بگیران تأمین اجتماعی را شامل می شود، ۱۰ درصد افزایش و مبلغ کمک هزینه مسکن ۶۵۰ هزار تومان خواهد بود.

– گروه سوم، مستمری بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان: برای گروه تنها ۶ درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی ۱۰ درصد افزایش پایه مزد اعمال می شود.

علاوه بر مبالغ مذکور، حق عائله مندی و حق اولاد نیز برای هر سه گروه پرداخت می شود که حدود ۶۰۰ هزار تومان فرزندان فرض شده است. به این ترتیب می توان گفت مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است.