به یادگار مانده: جورج فلوید


به نظر می رسد زمان خوبی برای ارسال این نقاشی از لئون اکسل است ، که از انجام و ارسال آن تشکر می کنم.

  • اشتراک گذاری
  • توییت
  • پست الکترونیک
  • اشتراک گذاریدیدگاهتان را بنویسید