به یاری پرهیزگاری و پرهیزگاری و پرهیزگاری آماده شونده منتظر «امام زمان (عج)» هستیم. | مکاتبه با محتوای فیلم عالی آموزچی در انتظار «امام زمان (رحمت الله علیه)».


سید رضا طاهری کارشناس قرآنی روز جمعه در گفت و گو با خبررنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان که مربوط به استاد عصر امام زمان (قدیم) است، گیف: روز جمعه مربوط به وجود امام زمان (عج) قدیمی) دستیار ) «و دوستداران یا انتظار رز، وقتی خداوند در ظهور منجی عالم بشریت می خاوند تعجیل کرد. سوال انتظار شما موضوعی خاص و متناوب بین این دو انتظار برای اهمیت برخورداری است.

شما کجا هستید؟ زیرا ارزوی درینا که بازپرس خواد شد.

  • بختر بخوانید:
  • به نظر من تحقیقات و آموزه های دینی را بخوانید مشغول کردن کلیک

طاهری در تأثیر تهزارترین عامل تسریع ظهور امام عصر (رحمه الله علیه) نشانه کرد و تأیید کرد: سیاری و ائمه علیهم السلام. ) باهترین هستند و مهم است که یک قول ببینی یعنی را می دانند که می وند در ظاهر نماز تثیر غار باشد، ز از راج یین . این گل سرخ مخصوص و مربوط به آن امام زمان علیه السلام است.

حاوی «روزهای ندبه» و «ویگی های آن می پرداز» و «بیانات می کیندا: آگهی های ندبه» «عمل خیر، انتظار و عریضه، منتظر ظهور «حافظ عصر (قدیم)» در پیشگاه خداوند است. تایید درد. همچانین، همانجا که نام برد، چنانکه ذکر مصیبت «امام حسین علیه السلام» و یارنش بنهان است، و مطالبات مظلومان «ائمه معصومین علیهم السلام» و رهبری ظهور «امام زمان (علیه السلام)» شدت آن بود. )».

کارشناس قرآنی با مفهوم انتظار واقع گرایانه کجاست؟«از زمان دریم»، چه هنگام تماشای امام و چه زمانی کهنیم ای توانیم یا راملاقات کنیم. .

وی با اشاره به لقب جمعه، هها، خوابید «در انتظار جمعه» دعای آن رز و اقامتگاه آن را نزدیک دانست و هدیه: نماز جمعه که NZDJASR با آن مستجاب شد، بنابراین خندان خواستار شد. ادعای متفاوت و خواستار ظهور منجی دانشمند بشری با حضور در زمان عصر (قدیمی) اثر بسیار ارزمندی است و دیرین رز در انتظار آغاز آن به نام می کنند حس انتظار با معنایی واقع گرایانه وجود دارد. که نوبت به یک دانشگاه نرسیده است.

طاهری به ارزش و احمت نماز در تسریع ظهور پرداخت و هدیه: موافق مردم در قضی وکالت حاجت به عنوان قلب دعای کنند انجام می شود، قطعاً خداوند گشایشی ایجد می کند زیرا می گونده زید نمازی. دار زندگی انسان، خداوند زمان بقی منده را دعای ظهور باندگانش می ده و ظهور را نازدیک می کیند.

انتظار با معنای واقع گرایانه عامل مهمی در تسریع ظهور حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می دند و تایید مای کند: انتظار با معنای واقعی و جایگزینی آن با وسیله ای موثر و زبان ابعاد انتظار بیاض، حما، ابعاد زندگی، آنچه ظاهراً آثار دانشگاه دیدا است.

وی دربارا وگی هی یک گارسون روشنگری واقع گرایانه بابا: ییک گارسون واقع گرایانه ییک راز و عملکرد کامل راز و یک راز و عملکرد ویژه. یا احساس مای کند و دغدغه اش کجاست، یک فاز کامل است که علم میشد دارد، اما معرفت «امام زمان (قدیم)» کجاست، کانادا و آخرش. نیاز نوی حرکت کجاست؟ توسط «حضرت مهدی رضی الله عنه» مردی رو کرد تا مای کند را پیدا کند.

روایت ذکر شده بود، کسانی که دوست دارند در زمره منتظران حضرت ولی عصر (رحمه الله علیه) بشند، سعی کند خود را برای تقوا، پرهیز و تلاش و تقوی اماده کنند. بار مست که تا نادای «امام زمان (قدیم)» راه یا را آدما دیهیم.

ما خاطرانشان کرد: سایت من مانند تبلیغ شخص است مخصوصاً بعد از دعای دعا که مستجاب می شود پس چه دلیلی دارد پس آرزوی او این است که در ربیع الاول بعد از یک دعا رو به رو شود، ای رو بگردان. به نام یک نماز، منند اذان، ای باران برای آمدن به نام باخواند. منجی عالم بوشرت (رحمت الله علیه) »به نام کاردان.

انتهای پیام/

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر