بوشهر میزبان جشنواره فرهنگ و هنر سلام سردار – مهر | اخبار ایران و جهانامید پارسایی فر در گفتگو با خبرنگار مهری اظهار داشت: این جشنواره در دو بخش تخصصی و عمومی با محوریت گرافیک و عکس، کلیپ و موزیک ویدیو، قصه گویی و گزارش های مکتوب و مستند برگزار می شود.

مدیر حوزه هنری استان بوشهر گفت: جشنواره مستند سلام فرمانده شامل تمرین، تدارک، اجرا و جلوه های مردمی است.

وی افزود: جشنواره فرهنگ و هنر سلام فرمانده که با حضور حوزه هنری استان بوشهر، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اداره کل بندر بوشهر و موسسه ترسیم زندگی بهتر برگزار می شود و قرار است به دبیرخانه ارسال شود. در ۱۶ ژوئن.”

رئیس حوزه هنری استان بوشهر با اشاره به اینکه آثار برجسته، انعکاس مردمی حماسه بزرگ سردار سلام تقدیم مردم می شود، خاطرنشان کرد: می کنم.

وی خاطرنشان کرد: اجتماع بزرگ خانوادگی سرود فرماندهی روز دوشنبه ۱۶ خرداد ساعت ۱۷:۳۰ از میدان شهید رأسعلی دلوار تا میدان المپیک با حضور ابوذر روح برگزار می شود.

وی گفت: هدف از اجرای این برنامه در بوشهر پایتخت مقاومت جامعه بزرگ خانواده سرود سردار، عقد و دعای حضرت ولیعصر در زمان الله اکبر است.