بیانیه شدید اللحن قطر علیه رژیم اسرائیل/ اسماعیل هنیه: رام الله به مقاومت فکر کند و دست از همکاری بردارد +عکسبیانیه شدید اللحن قطر علیه رژیم اسرائیل/ اسماعیل هنیه: رام الله به مقاومت فکر کند و دست از همکاری بردارد +عکس – مشرق نیوز
رژیم لاغری سریع