بیانیه نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر «نفتالی بنت »; نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با تلگراف، ایران را متهم کرد و گفت: «ایران به طور خطرناکی به پایان برنامه تسلیحات هسته ای خود نزدیک شده است و اگر غرب با تهران مخالفت نکند، به زودی دست خود را بر روی بمب خواهد گذاشت».

دختر او به تلگراف گفت: «ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم با سرعت بی‌سابقه‌ای است و به‌طور خطرناکی به دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نزدیک است».

نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با تلگراف همچنین گفت که جهان باید در مورد برنامه تسلیحات هسته ای ایران با ایران صحبت کند. اش بگذر

این اولین بار نیست که مسئولین می گویند همیشه آویو آنها از ایران مطالبات می کنند. اوایل همچنین “گیلعاد آردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت در خاورمیانه ادعاهای بی اساس علیه ایران مطرح کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای تنها به چند هفته زمان نیاز دارد.

آردان در اظهارات خود گفت: «به همین دلیل است سانتریفیوژهای پیشرفته ایران در حال حاضر فعال هستند و تهران تنها چند هفته با داشتن اورانیوم کافی برای تولید بمب هسته ای فاصله دارد.

اگرچه ایران بارها و بارها صلح جو آیز بر برنامه هسته ای و صلح آن تاکید کند جویانه وجود فعالیت های هسته ای ایران در چندین گزارش آژانس نیز ذکر شده است بین المللی انرژی هسته ای تکرار شده است، اما رژیم صهیونیستی با طرح برخی ادعاها و اتهامات واهی، هر چند با رویکردهای خصمانه و غیرمنطقی، سعی در فشار بر ایران به ویژه در حوزه هسته ای دارد. همیشه آویو ادعاهای رژیم علیه ایران در مجامع و دیگر رهبران خارجی مورد پذیرش گسترده قرار نگرفته است. همانطور که بسیاری گفته اند اند دیدن همیشه آویو در جریان حادثه هسته ای ایران دچار نوعی انزوا شده است.