بیش اجتناب کرده اند ۱.۴ میلیون زائر به عتبات عالیات خراسان رضوی مشرف شدند – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد احمدزاده ذکر شد: قالب اوقات فراغت بهاری در ۱۱۷ بقعه متبرکه خراسان رضوی اجتناب کرده اند ۲۸ اسفند لغایت ۱۳ فروردین برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت بیش اجتناب کرده اند منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار زائر به عتبات عالیات استان مشرف شدند. کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع حدود ۶۰ هزار زائر خارجی بودند.

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه خراسان رضوی افزود: ۳۰۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹۰ زائر در بقاع متبرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای مسکونی حسینیه های استانداری اسکان داده شدند.

وی همراه خود ردیابی به این سیستم های باکلاس قالب اوقات فراغت بهاری در بقاع متبرکه خراسان رضوی دقیق کرد: اجتناب کرده اند جمله این سیستم های ملت می توان به اقامه نماز دسته جمعی، خطبه، مراسم عرضه سال نو، توصیه وقف، اتاقک کودک، ارشاد دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ردیابی کرد. نمایشگاه های باکلاس چارچوب قالب بهار اوقات فراغت در عتبات عالیات {انجام شده} است.

حجت الاسلام احمدزاده انواع مراجعه کنندگان به خیمه معرفت را ۳۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۷ نفر عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در خیمه معرفت کیوسک های مختلفی اجتناب کرده اند جمله ارشاد وقف، راهنمایی خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاقک کودک موجود است کدام ممکن است ارائه دهندگان مختلفی حاضر می تنبل.

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه خراسان رضوی دقیق کرد: بیش اجتناب کرده اند ۵۷ هزار مونتاژ توصیه اوقاف، خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادی در سال ۳۱ برای اقامه نماز جماعت در بقاع متبرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامزادگان برگزار شد.

وی همراه خود دقیق اینکه ۵۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۲ زائر اجتناب کرده اند ارائه دهندگان ایستگاه سلامت بهره مند شدند، ذکر شد: {در این} ایام روزانه هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹۵ مونتاژ سخنرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات باکلاس در عتبات عالیات برگزار شد.