تاثیر دیابت نوع ۱ والدین بر رشد شناختی کودکانتاثیر دیابت نوع ۱ والدین بر رشد شناختی کودکان – مشرق نیوزرژیم لاغری سریع