تبریک به وزیر داده ها به رویداد روز نظامی جمهوری اسلامی ایران – خبرگزاری مهر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانرا انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری مهر، حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سید اسماعیل الخطیب وزیر داده ها در پیامی به فرمانده کل نظامی جمهوری اسلامی ایران به رویداد فرارسیدن عید سعید فطر را به فرمانده کل نظامی تبریک اظهار داشت. ۲۹ وروردان.

وزیر داده ها در پیامی به رویداد روز نظامی خطاب به فرمانده کل نظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: درود بر فرشتگان، بستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیای الهی بر شهدای عظیم نظامی اسلام. . جمهوری ایران.

الخطیب {در این} پیام افزود: یاد حماسه های عظیم، ثابت بودن ها، استواری، از دوام عظیم، حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هجمه های نظامی اسلام است. از دوام، حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجم نظامی عظیم اسلام را بدون پایان گرامی می داریم.

وی اظهار داشت: آگاهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعانه قید تبعیت را بشکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جریان تاریخی امت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامت به مدیریت عظیم شخص به روز گذشته تاریخی حضرت امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس خیال ای در مخالفت با توطئه های تجزیه طلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوم بپیوندید. حضور در نبرد.» تحمیل غرور جهانی به ایران مظلوم، ورودی قانع کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانع کننده به دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسداری اجتناب کرده اند مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزهای مقدس ایران چه در مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه آن سوی مرز به همان اندازه اقصی عوامل جهان، ثابت بودن بی همتا نظامی به میهن، آرمان های مقدس انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای.

وی افزود: صدها سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود بر ارتشی کدام ممکن است همواره خرس از اشراف زاده ها ائمه انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت گران ایران سرافراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدردان است.

وزیر داده ها {در این} پیام تبریک خاطرنشان کرد: همرزمان گمنام لشگری اجتناب کرده اند پایگاه کبیر کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد مقدس وزارت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه اطلاعاتی ۲۹ فروردین ماه مبارک جمهوری اسلامی را تبریک گفتند. اجتناب کرده اند ایران دوستی، همدردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت شخصی را ادعا می کنند. تداوم دستاوردهای عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از آمیز فرماندهی معظم کل قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی جمهوری اسلامی ایران را اجتناب کرده اند خداوند منان خواستاریم.

رژیم لاغری سریع