تبر معدن برگرفته اجتناب کرده اند ماهیت شیگنی / صلاحیت معدنچیان گمشده صلاحیت


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند خرم آباد، معاونت در شهرستان چگونه واقعاً کار می کند گگنی آسیب هایی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها به اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص وارد می کنند ناشی اجتناب کرده اند چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های مردمان شهر است. گگنی {بوده است}.

در همین راستا دیروز همراه خود حضور جمعی افسران این شهرستان برخی اجتناب کرده اند معادن شهر را اداره می تدریجی گگنی تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید شد.

تمامی مدیران حاضر {در این} بازدید در بازدید اجتناب کرده اند معادن ذخیره گاه سودکوه به مشکلات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست محیطی ناشی اجتناب کرده اند معادن غیراستاندارد {در این} معادن نگاه به گذشته اذعان داشتند.

پس اجتناب کرده اند بازدید اجتناب کرده اند معادن مونتاژ هیئت مدیره تشکیل شد گگنی همراه خود محوریت تخریب اطراف زیست معادن برگزار شد.

در عملیات استخراج چرخ دنده معدنی باید اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات رعایت شود

افشان برمی گرداند فرماندار جدید شهرستان گگنی وی {در این} نشست ذکر شد: در ورزش‌های معدنی باید محدودیت‌های زیست‌محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مشکل در جهان‌های تاریخی، میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها آبی مورد ملاحظه قابل توجه قرار گیرد، اجتناب کرده اند ورزش‌هایی کدام ممکن است آسیب قابل توجه به این جهان وارد می‌تدریجی جلوگیری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان جهان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستانی نیز پیگیری کنند. این چیزها را تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت تدریجی.

وی افزود: اجتناب کرده اند حضور فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان معادن در شهرستان تحسین می کنیم گگنی ما با این حال در بخش استخراج چرخ دنده معدنی هستیم، امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات قانونی باید انصافاً رعایت شود.

فرماندار فرماندار گگنی اشاره کردن: معادن گگنی خداوند به این جهان پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید امانت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات عطا کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به گونه ای مورد استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده قرار گیرد کدام ممکن است برای عصر های بلند مدت محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری شود.

وی خاطرنشان کرد: معادن سنگ اجتناب کرده اند تذکر اکتشاف، استخراج، فرآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات موقعیت مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثری در بدست آوردن به رشد ساخت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو توجه مناسب اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها بهبود معادن در بهبود معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع معدنی فوق العاده {مفید است}. .

برمی گرداند وی بر پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات معادن پرانرژی شهرستان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پیش بینی {می رود} صاحبان معادن سنگ در شهرستان حضور داشته باشند. گگنی رعایت حقوق مردمان جهان طبق اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات.

مراقبت نشده معدنچیان به رفاه اجتماعی

همراه خود ممکن است سالاروند سرپرست اداره کل اطراف زیست جهان لرستان ذکر شد: مشکلات به وجود آمده ناشی اجتناب کرده اند عدم ملاحظه به الزامات زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ملاحظه به رفاه اجتماعی {در این} شهرستان بود کدام ممکن است در نتیجه بهبود ناپایدار در جهان شد.

وی نیازمند همکاری همه جانبه برای تعمیر مشکلات به وجود آمده به طور قابل توجهی مشکلات زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ناشی اجتناب کرده اند ورزش این معادن شد.

ساختار اشکال معدن گگنی در شورای برتر معادن ملت

علی اصغر صفری راد مدیرکل توافق امور مالی راهنمایی نیز پیگیر گلایه های فرماندار شهرستان است. گگنی نیازمند پرونده معادن شهر است گگنی وی به عضویت شورای جهان ای معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای برتر معادن ملت درآمد.

بهمن جعفری رئیس گروه سکوت استان لرستان اجتناب کرده اند صدور برخی معادن در استان لرستان در شورای معادن استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای برتر معادن ملت برای بردن برخی اجتناب کرده اند معدن کاران گمشده صلاحیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نظارت پهپادهای معدنی مشاهده بر میزان استخراج در سال جاری خبر داد.

مصوبات مونتاژ

در نهایت مونتاژ بر اوج تعدادی از موضوع مورد هماهنگی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد آن ها پیگیری شود.

مقامات سهم منصفانه درصدی اجتناب کرده اند حقوق دولتی را کدام ممکن است معدنچیان سنگ باید {برای حفظ} زیرساخت‌های ویران کشاورزی در نظر گرفته‌های شهرستان بپردازند، قابل توجه می‌گیرد. سکوت شهرستان را دنبال کنید

کار تیمی متشکل اجتناب کرده اند بخش ها سکوتاستقرار دارایی ها خالص، اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک های نمایندگی اجتناب کرده اند پایین صحیح جهت تحمیل ناحیه اقتصادی.

گروه امور اراضی لرستان ظرف مدت منصفانه ماه سند پایین درمورد به شهرک فرآوری سنگ را به تماس گرفتن نمایندگی شهرک های اقتصادی شهرستان منتقل می تدریجی.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید