تبلیغ غذای ناشنوا هفته: کرافت هاینز ، این بار


با تشکر از خواننده ای ، تونی واسالو ، برای ارسال این آگهی کرافت: “We Got You America”

با توجه به جمعیت شناسی افرادی که بیشترین آسیب را به این ویروس وارد می کند و شواهد فزاینده ای مبنی بر شلوغی امکانات تولید مواد غذایی با کارگران کم درآمد که غالباً فاقد مرخصی استعلاجی و مزایای مراقبت های بهداشتی هستند ، به نظر می رسد که این تشویق بدون نقاب ناشنوا به نظر می رسد.

  • اشتراک گذاری
  • توییت
  • پست الکترونیک
  • اشتراک گذاریدیدگاهتان را بنویسید