تجلیل از اعتصاب


من از این ابتکار که از گروهی در آن آربور آمده است ، قدردانی می کنم. پیوند اطلاعات اینجاست.

انجمن آمریکایی برای پیشرفت علم ، ناشر علوم پایه، در حال تبلیغ وب سایت #ShutDownSTEM با منابعی برای برنامه ریزی مشارکت است.

  • اشتراک گذاری
  • توییت
  • پست الکترونیک
  • اشتراک گذاریدیدگاهتان را بنویسید