تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی نوزاد مغزی، پاداش جدید کرونا!




کامل ترین تحقیقات به همان اندازه به بلافاصله عواقب عفونت کووید-۱۹ بر ذهن همراه خود بررسی پستانداران غیر انسانی {بوده است}. این بررسی آرم داد کدام ممکن است عفونت SARS-CoV-2 باعث بیماری COVID-19 تبدیل می شود