تشخیص تب کریمه کنگو در ۱۶ استان
وزارت بهداشت: تب کریمه کنگو در ۱۶ استان کشور شناسایی شده است که در صورت تاخیر در درمان تب کریمه کنگو منجر به مرگ بیمار می شود. تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از شخص سوم نیز قابل انتقال است. این حیوان دو هفته است که به ویروس تب کریمه کنگو مبتلا شده و علائم آن شامل کمردرد و تب است.