تشریح آخرین وضعیت تجارت ایران و روسیه/ چرا سرمایه‌گذاران روس، امارات را ترجیح دادند؟
در گمرک آستارا ظرفیت کامل و صد درصدی وجود دارد که اگر ۲۴ ساعته و بدون قطعی و مشکل اینترنت باشد، روزانه ۴۰۰ تریلی می‌تواند از کشور خارج شود. اما اگر فقط ۲ ساعت قطعی سیستم روی دهد، نه تنها این ۴۰۰ تریلی عبور نخواهد کرد، بلکه مرز قفل شده و دیگر هیچ انتظار افزایش صادراتی نخواهیم داشت.