تصمیمات جدید برای تغییر تعرفه واردات خودرو


معاون دفتر صنعت خودرو وزارت امنیت گفت: در حال حاضر در حال شکل گیری سازوکاری برای تعیین تعرفه خودروهای وارداتی با توجه به حجم تولید داخل هستیم.

دیگینت کید بریک تفریه ترفیه ایروت خودرودیگینت کید بریک تفریه ترفیه ایروت خودرو

معاون دفتر صنعت خودرو وزارت امنیت گفت: در حال حاضر در حال شکل گیری سازوکاری برای تعیین تعرفه خودروهای وارداتی با توجه به حجم تولید داخل هستیم.

ابوالفضل خلخالی افزود: به عنوان مثال اگر داخلی سازی خودروهای وارداتی را ۲۰ درصد داشته باشیم، ۳۲ درصد تعرفه بر واردات آن اعمال می شود و اگر داخلی سازی به ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد، تعرفه واردات به ۲۰ درصد کاهش می یابد.

وی گفت: البته مبنای قیمت گذاری نظر سازمان حمایت است اما ملاک قیمت گذاری آیین نامه در حال تهیه است که بر اساس آن رقابت پذیری محصولات را می سنجیم.

خلخالی افزود: بر اساس این آیین نامه به هر محصولی از این دست رتبه رقابت پذیری می دهیم، این رقابت پذیری بر اساس سنجش قیمت فعلی محصول در مقابل قیمت کالای رقابتی در دنیا است.

خلخالی افزود: می خواهیم فضای حمایتی ایجاد شده برای خودروسازان را حذف کنیم تا خودروسازان ما بتوانند با دنیا رقابت کنند، بنابراین قیمت رقابتی برای هر محصول و میزان رقابت پذیری محصولات آنها نسبت به رقابتی اعلام می شود. بازارهای جهانی اندازه گیری می شوند.

معاون دفتر صنایع خودروسازی وزارت حراست گفت: به مولفه های قیمتی محصول نیز توجه ویژه ای داریم. ضمناً قیمت اعلام شده شرکت در مقابل رقابت بررسی و مشخص می شود که آیا قیمت رقابتی است یا خیر. و اگه رقابتی باشه رتبه اش چنده؟

خلخالی اضافه کرد: اگر محصولی از رتبه رقابتی پایینی برخوردار باشد باید از خط تولید حذف شود و یا تغییراتی برای رسیدن به قیمت رقابتی ایجاد شود، در واقع محصولات تنها بر اساس قیمت اعلام شده از سوی شرکت به بازار عرضه می شوند. ، قیمت رقابتی دارند.

معاون دفتر صنعت خودروی وزارت امنیت در پاسخ به دلایل بالا بودن قیمت اولیه خودروهای مونتاژ شده در ایران نسبت به کشورهای همسایه و تولیدکننده گفت: بخشی از آن به دلیل تعرفه قیمت است. و بخشی از آن به دلیل تولید پایین و غیراقتصادی است و به همین دلیل است که باید در بسترهای مشترک تولید داخل کنیم تا حجم تولید را به سطح اقتصادی برسانیم و برای تحقق این مشکل به دنبال هم افزایی با ایجاد اتحادهای استراتژیک بین خودروی داخلی هستیم. تولید کنندگان برای تأثیرگذاری بر هزینه کلی. و شاهد اصلاح قیمت این نوع محصولات هستیم./ تسنیم