تغییر یا از دست دادن ۳۵ درصد از مشاغل تا سال ۲۰۳۰!


تا سال ۲۰۳۰، تقریباً ۳۵ درصد از مهارت های مورد نیاز در نیروی کار دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد.

تغییر یا حذف 35. درصد کارکنان تا سال 2030!تغییر یا حذف 35. درصد کارکنان تا سال 2030!

معاون وزیر کار از طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی به عنوان روشی نوین در نظام جدید مهارت آموزی نام برد و گفت: تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۵ درصد از مهارت های مورد نیاز نیروی کار دستخوش تغییرات جدی می شود.

ایسنا نوشت: غلامحسین حسینی نیا با اشاره به نقش موثر سازمان آموزش فنی و حرفه ای در ارائه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار، گفت: در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای در صنعت است. خوشه های کشاورزی , فرهنگ و هنر و خدمات, آموزش مهارتی در زمینه های مختلف از جمله آموزش، صنایع مجاور، نزدیک پردیس، کارآموزی رایگان، پادگان ها و مدارس مورد نیاز را فراهم می کند.

وی با اشاره به برنامه آموزش حین کار گفت: این طرح روشی نوین در نظام نوین مهارت آموزی است. یکی از سیستم های جدید آموزش مهارتی در دنیا از جمله آلمان مرکز صنعتی جهان، سیستم آموزش دوگانه است. تفاوت این روش آموزشی با روش سنتی آموزش مهارتی در این است که استانداردها در آموزش فنی و حرفه ای ۳۰ درصد تئوری و ۷۰ درصد عملی هر دو در محیط کارگاهی است.

حسینی نیا با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ واحد صنفی امکان ورود به طرح آموزشی در فضای کاری واقعی را دارند، گفت: ۱۴۰۰ نفر.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای همچنین به آینده شغلی اشاره کرد و افزود: بررسی وضعیت آینده اشتغال جهان نشان می دهد که حداقل نیمی از مشاغل و ماهیت مشاغل در حال تغییر مهارت های شغلی هستند.

حسینیه تخمین می زند که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۵ درصد از مهارت های مورد نیاز نیروی کار دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد، به همین دلیل مربیان استخدام شده علاوه بر حرفه هایی که در رشته خود آموخته و تجربه کرده اند، باید در زمینه نزدیک بودن به فناوری اطلاعات نیز مشارکت داشته باشند. .

وی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با دارا بودن ۶۴۰ مرکز دائمی دولتی و ۱۳ هزار آموزشکده فنی و حرفه ای آزاد در تلاش است با گسترش چتر مهارتی، نهضت مهارت افزایی برای مشاغل آینده ایجاد کند.