تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی
مهلت تعیین شده باید در نظر گرفته شود و پس از مطالعه دقیق تغییرات مندرج در آگهی راهنمای ثبت نام و آگهی های ۲/۶/۱۴۰۱ و ۰۶/۰۳/۱۴۰۱ و مفاد این آگهی درگاه اطلاعیه آموزش و پرورش سازمان سنجش کشور به نشانی www مراجعه به .sanjesh. .org و برای ثبت نام اقدام کنید.