تمسخر پرخطر آذری الجهرمی به اصل امام جمعه اصفهان برای برخورد همراه خود روزه داران.


پاسخ تندی وزیر سابق ارتباطات به سخنان آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان کدام ممکن است به افراد مشاوره بود «گروهی بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

وزیر اسبق ارتباطات در توییتر به سخنان آیت الله طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان کدام ممکن است به افراد مشاوره بود «گروهی بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه داران را افطار کنید» به تندی پاسخ داد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر روحانی در توئیتی به سخنان امام جمعه اصفهان پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: خیلی ها به خاطر آه نگرفتن روزه نمی گیرند. کنار کردن از کیت دردسر نیست. با این حال به نظر می رسد مانند است تامین معیشت افراد دردسرساز باشد.