تنها در ۱۸ روز نوروز ۷۴۶ نفر در خیابان ها کشته شدند / ۳۵ هزار تجهیزات خودرو توقیف شد.
بازمانده پلیس راه: همراه خود وجود افزایش بیش از پنجاه درصدی تردد در خیابان ها، انواع تلفات نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۲۶ نسبت کاهش داشته است.