تهیه کننده دورهمی: هزینه کل برنامه دورهمی به کارگردان پرداخت شده است/ تصمیم برای پخش برنامه دورهمی از تلویزیون و رادیو گرفته شده است.
تهیه کننده برنامه دورهمی: همانطور که می دانید سری پنجم برنامه دورهمی ۱۲۵ قسمت تولید شد. از قسمت سی و چهارم برای جذابیت بیشتر برنامه و حفظ شکل قسمت های قبلی از چهره های برتر مسابقه استفاده کردیم. به لطف خدا این برنامه جذابیت بیشتری پیدا کرد و مورد توجه و تایید بینندگان بیشتری قرار گرفت.