توافق بر سر طرح حل اضطراری گاز در اتحادیه اروپا


صرفه جویی اجباری گاز در زمستان دستور کار فوری وزرای انرژی اتحادیه اروپا بود و نشست بروکسل با موضوع کاهش مصرف ۱۵ درصدی بیشترین…

اجماع مدار فدرال اروپا، راز پیشنهاد اضطراری گازاجماع مدار فدرال اروپا، راز پیشنهاد اضطراری گاز

صرفه جویی اجباری گاز در زمستان دستور کار فوری وزرای انرژی اتحادیه اروپا بود و در نشست بروکسل با اکثریت آرا بر سر کاهش ۱۵ درصدی مصرف به توافق رسید. هدف مقابله بهینه با توقف احتمالی صادرات گاز روسیه است.

طرح اضطراری گاز پیشنهاد شده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا برای زمستان ۲۰۲۲ اکثریت آرا را در نشست وزرای انرژی اتحادیه کسب کرد. چشم انداز این طرح محدود و کاهش ۱۵ درصدی مصرف گاز در ماه های سرد سال و مدیریت وابستگی به صادرات گاز روسیه است.

دولت های اروپایی نگران امنیت انرژی و سیستم گرمایش کشورهای خود هستند. این نگرانی وجود دارد که گازپروم در واکنش به تحریم ها علیه مسکو، عرضه گاز به اروپا را متوقف کند.

این طرح با چندین استثنا از جمله مالت، قبرس و ایرلند تصویب شد و مجارستان یکی از مخالفان آن بود. بر اساس تصمیم و پیشنهاد کمیسیون اتحادیه، از اول مرداد ماه سال ۱۳۹۱ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۳ مصرف داخلی اعضا به طور داوطلبانه ۱۵ درصد کاهش می یابد. علاوه بر این، باید مکانیزمی برای کاهش مصرف و ذخیره سازی در صورت تنگناهای گسترده در عرضه ایجاد شود.

این توافق نماد اتحاد اعضا تلقی می شود زیرا چندین کشور گاز روسیه را وارد نمی کنند. اسون گیگلد، مشاور اقتصادی حزب سبز آلمان در توییتر نوشت: اعضایی که گاز وارد نمی‌کنند و قول کاهش مصرف داده‌اند، همبستگی خود را نشان داده‌اند. این هرگز اتفاق افتاده است.”

حدود ۱۴ میلیون بخاری گازی نیز تا پایان سال ۲۰۲۳ در آلمان مورد بررسی و آزمایش قرار خواهند گرفت.

کشورهایی مانند قبرس، مالت و ایرلند تا زمانی که مستقیماً به شبکه گاز کشورهای عضو دیگر متصل نباشند از صرفه جویی در گاز معاف هستند. همچنین، در کشورهایی که مصرف گاز برای ذخیره‌سازی گاز یا بحران برق آتی یا برای تولید فوری مورد نیاز است، تسهیلات ویژه با نرخ صرفه‌جویی اجباری پایین‌تری مطابقت دارد.

وزیر انرژی چک که سرپرست شورای اروپا است، در حاشیه نشست بروکسل گفت: کشورهای مختلف در شرایط متفاوتی قرار دارند به عنوان مثال برخی فاقد خطوط ارتباطی بودند و برخی هنوز باید کارهای زیادی انجام می دادند. تا ذخایر گاز به اندازه کافی برای زمستان پر شود.”

همزمان با توافق فوق الذکر، وزیر امور خارجه آلمان در بیانیه ای مشترک پس از دیدار با همتای چک خود در پراگ گفت: ما باید برای همه سناریوهای قابل تصور به سبک جنگی رهبری روسیه آماده باشیم.

آنالنا بربوک با تاکید بر اینکه مسکو از انرژی به عنوان سلاح استفاده می کند، افزود: برای غلبه بر وابستگی خود به روسیه، اتحادیه اروپا باید از وابستگی خود به منابع سوخت فسیلی رها شود.