توقیف ۸۳ هزار لیتر روغن خوراکی قاچاق در جنوب سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان


سردار احمد طاهری در این زمان در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد: طی رصد ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرکات قاچاقچیان کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس مبنی بر اینکه افرادی سودجو قصد قاچاق روغن خوراکی در محور “ایرانشهر – نیکشهر” در جنوب استان سیستان بلوچستان را دارند، ماموران انتظامی مستقر {در این} محور طی عملیاتی هماهنگ ۵ تجهیزات کشنده تریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت کدام ممکن است حامل روغن خوراکی بودند را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان افزود: در بازرسی اجتناب کرده اند این خودروها ۸۳ هزار لیتر روغن خوراکی قاچاق در بشکه های ۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ لیتری اختراع شد.

وی همراه خود دقیق توقیف خودروهای کشنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید  تریلی، دقیق داشت: قطعا ارزش آن را دارد کالاهای اختراع شده برابر تذکر مشاوران ۲۰ میلیارد ریال برآورده شده کدام ممکن است {در این} اتصال ۵ متخلف ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مراجع قضائی راه اندازی شد شدند.

دستگیری مسئله قتل مسلحانه نوجوان مهرستانی پس اجتناب کرده اند ۱۰ ماه خطرناک

سردار طاهری در خبر عکس اظهار داشت: همراه خود امتحان شده کارآگاهان پلیس توجه شهرستان مهرستان مسئله قتل مسلحانه نو جوانی ۱۳ ساله پس اجتناب کرده اند ۱۰ ماه خطرناک دستگیر شد. 

وی در تشریح این خبر تصدیق شد: در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم  تیرماه سال در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پی گفتن قتل مسلحانه نوجوانی ۲۳ ساله در یکی اجتناب کرده اند روستاهای شهرستان مهرستان، بلافاصبه کارآگاهان پلیس توجه آن شهرستان وارد حرکت شدند.
وی افزود: همراه خود حضور کارآگاهان پلیس در صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی تحقیقات میدانی خاص شد کدام ممکن است این نوجوان کدام ممکن است نیروی محرک عالی تجهیزات وانت نیسان {بوده است} منظور حمل تعدادی از رأس گوسفند به روستای مذکور گذشت کدام ممکن است در حین حرکت، نیروی محرک عالی تجهیزات خودروی پژو نوک مدادی همراه خود اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورتی روکش دار همراه خود اسلحه کلاش اقدام به تیر اندازی {به سمت} خودروی مقتول کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله متواری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تأثیر این تیر اندازی متأسفانه این نوجوان از نزدیک مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دم جان می سپارد.
فرمانده انتظانمی استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان تصریح کرد: کارآگاهان پلیس توجه شهرستان مهرستان همراه خود مخلوط آوری سرنخ های فعلی تحقیقات تخصصی شخصی را برای ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر قاتل تحریک کردن  را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی چندین در یک روز واحد روز امتحان شده مسئله این جنایت را کدام ممکن است مردی جوان بود ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شد متهم {به دلیل} اختلافات زودتر پس اجتناب کرده اند ارتکاب این جنایت به مکانی نامعلوم گریخته است.
فرمانده انتظامی استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان تصریح کرد: خدمه معامله با کننده به پرونده کدام ممکن است درصدد دستگیری قاتل فراری بودند تعدادی از روز قبل از این سرنخ های اجتناب کرده اند حضور مجدد او در درجه شهرستان بدست معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات شخصی را برای ایجاد مخفیگاهش تحریک کردن کردند.
این مقام ارشد انتظامی یکپارچه داد: در پایان همراه خود تحقیقات {انجام شده} محل اختفاء متهم فراری در یکی اجتناب کرده اند محلات شهرستان مذکور ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد عملیات ضربتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غافلگیرانه پس اجتناب کرده اند ۱۰ ماه خطرناک دستگیر شد.
سردار طاهری همراه خود ردیابی به راه اندازی شد متهم به مراجع قضائی بر اراده شدید پلیس در برخورد قاطعانه همراه خود اخلالگران ایمنی نهایی تأکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساکنان خواست کودکان شخصی را اجتناب کرده اند مجازات ها روی حیله و تزویر حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری سلاح آگاه سازند.

انتهای پیام/۳۱۳۹
این مطلب را برای صفحه اول هدایت کنید