تیز کردن ۳۰ هزار فقره تسهیلات مسکن کشاورزی اجتناب کرده اند شهریورماه


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی، در راستای اجرای قوانین جهش ساخت مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساختار های مسکن کشاورزی، موضوع اختصاص سهم ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات مسکن کشاورزی به موسسه مالی های مسئله ذیربط بر ایده اعلامیه ابلاغ شد. آمار. توسط بنیاد انقلاب اسلامی مسکن شناخته شده به عنوان نهاد متولی بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی مسکن کشاورزی، اجتناب کرده اند ابتدای مقامات سیزدهم (گذشته تاریخی ۱/۶/۱۳۰۰) به همان اندازه بالا سال ۱۴۰۰ انواع قراردادهای منعقد شده توسط موسسه مالی های مسئله برای تسهیلات مسکن کشاورزی اجتناب کرده اند ۵۶۵۹ فقره به ۸۲۰۰۰ فقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۵ فقره تسهیلات پرداختی برای نامزدها اجتناب کرده اند ۱۶ فقره به ۳۰۱۷۲ فقره افزایش کشف شد.

بر این ایده در مدت مذکور بیش اجتناب کرده اند ۴۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۳ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به نامزدها مسکن کشاورزی اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی های مسئله اعطا شد. در مقامات جدید اعطای این تسهیلات ۹ تنها متوقف شد، اما علاوه بر این سرعت بیشتری نسبت به ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۰ داشت.

موسسه مالی مرکزی در راستای حمایت تا حد زیادی اجتناب کرده اند نامزدها تسهیلات نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی مسکن کشاورزی، موضوع افزایش سقف شخص خاص تسهیلات مسکن کشاورزی (بر ایده مصوبه شورای برتر مسکن) را به موسسه مالی های مسئله ابلاغ کرد. ریال گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ملت برای اخذ {ضمانت نامه} مورد نیاز باید تسهیلات را در قالب یارانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تضمین مقامات (همراه خود اخذ {ضمانت نامه} زنجیره ای) اجتناب کرده اند موسسه مالی های مسئله در اختیار نامزدها این تسهیلات قرار دهد.

آخر حرف / ب
این را برای صفحه اول اصرار دهید