جدول قیمت جدید گوشت گوساله و بره ۱۰.۰۶.۱۴۰۱


قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور ماه در ۱۴۰۱ خرده فروشی تهران اعلام شد.

جدول قرآه جدید غوشت غوساله و غوسفندی 1401/06/10جدول قرآه جدید غوشت غوساله و غوسفندی 1401/06/10
بر اساس مشاهدات میدانی خرده فروشی های سطح شهر تهران، همشهری آنلاین قیمت گوشت گرم گوسفندی امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ را به شرح زیر اعلام کرد.

قیمت گوشت بره
نوع بره قیمت هر کیلوگرم
ابگوشت ۱۱۸۲۰۰ تومان
تاس کباب بره ۲۸۳۵۰۰ تومان
ران بره ۱۸۹۰۰۰ تومان
گردن بره ۱۴۵۰۰۰ تومان
آپارتمان بره ۱۴۹۰۰۰ تومان
صف مغز گوسفند ۲۹۵۰۰۰ تومان
سر گوسفند ۱۴۹۰۰۰ تومان
ردیف بره روی استخوان ۱۸۳,۶۰۰ تومان
گوشت سینه بره ۶۵۰۰۰ تومان
گوسفند ۴۹۰۰۰ تومان
کشتارگاه گوسفند ۱۴۰۰۰۰ تومان
ماهیچه های بره ۲۰۵ تا ۲۰۰ تومن
نخل گوسفند ۱۸۵۰۰۰ تومان

قیمت گوشت گاونوع گوشت گوساله قیمت هر کیلوگرم
گوشت گاو ۲۲۷,۵۵۰ تومان
سر گوساله ۲۱۲۰۰۰ تومان
فیله گوشت گوساله ۴۲۱,۲۰۰ تومان
خورش گوساله ۲۳۲,۵۵۰ تومان
خط گوساله ۳۰۲,۴۰۰ تومان
کشتارگاه گوساله ۱۸۵۰۰۰ تومان
قلم گوساله ۹۹۰۰ تومان
عضلات ساق پا ۲۲۸,۵۵۰ تومان