جدیدترین آی۳۰ هیوندای محدود به ۸۰۰ دستگاه! (+عکس)تولید آی۳۰ تنها محدود به ۸۰۰ دستگاه می شود که از این آمار، برابر با ۶۲۰ دستگاه به بازار اروپا اختصاص داده شده است.