جدیدترین رنجروور؛ یک شاسی بلند رویایی با مدل ۲۰۲۳ (+عکس)لندروور از جدیدترین مدل رنجروو رونمایی کرده که این شاسی بلند میزبان طراحی رویایی با پیشرانه های قدرتمند است.