جدیدترین گوشت آزمایشگاهی: غذای موش برای گربه ها؟


آه شگفتی های فناوری مدرن.

گربه ها دوست دارند موش ها را بگیرند و بخورند (این کاری است که گربه ها انجام می دهند) ، اما اگر به حقوق موش ها اعتقاد دارید و از ایده کشتن موش ها برای غذا وحشت زده اید ، راه حلی برای این مشکل در راه است.

Meet Through Animals ، شرکتی که به تغذیه حیوانات خانگی “غذاهای ایمن تر و مغذی تر بدون آسیب رساندن به محیط زیست و دیگر حیوانات” اختصاص داده است.

چگونه؟

سلول های موش پرورش یافته در آزمایشگاه و سلول های موش به عنوان گوشت برای غذای گربه ساخته شدند.

اینها هنوز در بازار نیستند – مسائل نظارتی دخیل هستند – اما در جریان باشید.

و نه ، شما نمی توانید این موارد را جبران کنید.

  • اشتراک گذاری
  • توییت
  • پست الکترونیک
  • اشتراک گذاریدیدگاهتان را بنویسید