حاجی دلیگانی: «درواریار» با هدف کاهش هزینه دارو از جیب مردم است.


حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در شورای اسلامی در گفت و گو با فارس با اشاره به اجرای طرح داروور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: باید اتفاقی بیفتد بحث داروسازی. یارانه و به جای افراد و دلالان دولت و تهیه داروهای ارزان برای واردات، یارانه دارو در اختیار مردم و شرکت های بیمه قرار گیرد.

وی با اشاره به وجود فساد در حوزه دارویی گفت: باید فساد از دارو حذف شود و در این راستا طرح دروار در حال طراحی و اجرا است.

یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه از طرح دروار حمایت و استقبال می کنیم، افزود: از مسئولان وزارت بهداشت تقاضا داریم این طرح را اجرایی کنند تا مردم با خیالی آسوده از خدمات دارویی و درمانی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح کاهش هزینه دارو از جیب مردم و پرداخت این هزینه از بیمه ها است.

یکی از اعضای هیأت رئیسه ریگیکوگو افزود: در عمل باید دید این برنامه ریزی دقیق و اجرای آن تا چه اندازه باعث ارزان شدن دارو و کاهش هزینه های مردم می شود.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: امیدواریم با اجرای دقیق این طرح شاهد ارزانی دارو باشیم و دارو نه تنها در اختیار مردم قرار گیرد، بلکه قیمت آن کاهش یابد.

ارسال یک پیام
این مقاله را به صفحه اول توصیه کنید