حمایت مقامات اجتناب کرده اند کشاورزی در تامین از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بذر داده ها – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، سید محمود حسین پور شامگاه چهارشنبه در اولین اجرای زنده نشاسته برنج خودکار در روستا عروسی بخشدار آمل ذکر شد: ساخت برنج خوب محصول استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم در مازندران است.

وی افزود: مقامات در بازدید ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ به مازندران به طور قابل توجهی روی کشت مازندران هدف اصلی کرد کدام ممکن است باید در انتخاب اول استان باشد.

ارتقای مرحله نمایندگی های داده ها بنیان در کشاورزی مازندران

استاندار مازندران بر ایجاد بخش ساخت به طور قابل توجهی کشاورزی {در این} استان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: در حال حاضر وضعیت استان در بخش داده ها نهادی خصومت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اصلاح شود.

حسین پور در بخشی تولید دیگری بر تامین نهاده های کشاورزی به کشاورزان در زمان کاشت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: باید آسیب شناسی در تامین گاز کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که کاهش اولویت کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت دیر یا زود اجتناب کرده اند کشاورزان برای تامین محصولات اساس کشاورزی انجام شود. خواستن دارد.”

باید در ساخت برنج به خودکفایی برسیم

ولی مازندران همراه خود ابراز امیدواری اجتناب کرده اند تامین حدود ۴۳ نسبت برنج ملت توسط استان های شمالی به طور قابل توجهی مازندران خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به قابلیت عظیمی کدام ممکن است در استان های شمالی ملت داریم باید سریع جشن خودکفایی این محصول را جشن بگیریم. همراه خود فراهم انتقال کلیه بسترهای اجباری برای کشت برنج در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان آمل کدام ممکن است قطب ساخت این محصول می باشد.

حسین پور افزود: {این مهم} همراه خود داده ها قابل توجه محقق تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت نیازی به واردات برنج اجتناب کرده اند هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان نخواهد داشت.

اولین نشاسته مکانیزاسیون کلبه برنج ارقام بومی طارم عصر چهارشنبه همراه خود حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار مازندران در شالیزارهای این روستا عروسی محله اجتناب کرده اند قابلیت ها اداره دابودشت شهرستان آمل می باشد.