حمایت ۴۳۲ میلیارد تومانی از پایگاه های دانش بخش کشاورزی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانخبرگزاری مهر، دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در هفتمین همایش ملی ماهیان خاویاری با اشاره به صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس قانون برای حمایت ایجاد شد. شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید و وظیفه حمایت از شرکت های دانش بنیان را بر عهده دارد که تعداد آنها تا به امروز از ۷۰۰۰ شرکت فراتر رفته است.

وی با اشاره به اینکه اکثر شرکت های دانش بنیان فعال در کشورمان در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین برق و مخابرات فعال هستند، گفت: در حوزه کشاورزی و صنعت زیستی تعداد شرکت های دانش بنیان وجود دارد. نزدیک است. تا ۳۰۰. باید بگوییم که تعداد شرکت های فعال در این زمینه با ظرفیت بالقوه کشاورزی کشور تناسبی ندارد و در نتیجه صندوق نوآوری سازوکاری برای افزایش دانش همراه با سایر مشارکت کنندگان در اکوسیستم نوآوری ایجاد کرده است. شرکت های فعال در حوزه کشاورزی

معاون توسعه صندوق نوآوری و رفاه ادامه داد: صندوق های علم و فناوری یکی از بازیگران مهم اکوسیستم نوآوری هستند که از شرکت های دانش بنیان به عنوان بخش خصوصی حمایت می کنند. این بنیادها وظایف ویژه خود را در سه قالب استانی، تخصصی و دانشگاهی انجام می دهند.

ملکیفر خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیانی که قصد فعالیت در حوزه شیلات را دارند، می‌توانند روی حمایت صندوق‌های علم و فناوری مستقر در استان‌های ساحلی حساب کنند.

وی افزود: در سال های اخیر صندوق تخصصی تحقیقات و فناوری کشاورزی نیز ایجاد شد که می تواند هم بنگاه های دانش بنیان و هم بنگاه های اقتصادی را به شدت حمایت کند. فناور این حوزه اجرایی شد.

معاون نوآوری و توسعه صندوق رفاه همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس آمار، حجم فروش شرکت های دانش بنیان در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این بدان معنا نیست که شرکت های دانش بنیان دیگر نیازی به بودجه ندارند، بلکه نیازهای آنها با آنها رشد کرده است. در صندوق نوآوری و رفاه از ابتدای کار تا زمانی که به بورس بیایند با شرکت های دانش بنیان هستیم.

ملکیفر از اعتبارات ۴۳۲ میلیارد تومانی صندوق نوآوری و رفاه به شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی خبر داد و تاکید کرد: با حمایت صندوق نوآوری از صندوق تحقیقات و فناوری کشاورزی، دارایی های قابل توجهی محقق شده است. برای شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی ایجاد شده است.

وی همچنین گفت: تاکنون در شش رویداد از هیئت‌های تجاری خارجی دعوت کرده‌ایم تا با بنگاه‌های دانش‌بنیان برای مذاکره و بازدید از محصولات دانش‌بنیان در بخش کشاورزی گفتگو کنند.