حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به پایگاه قادسیه در منزل یونس – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به پایگاه قادسیه در یونس

دارایی ها خبری عربی گزارش دادند کدام ممکن است جنگنده های رژیم صهیونیستی پایگاه قادسیه تکیه کن به گروه های از دوام فلسطین در غرب خان یونس را هدف قرار دادند.

رژیم لاغری سریع