حمله محکم شریعتمداری به ظریف با طعم تند دفاع قالیباف
آقای ظریف و دیگر دولتمردان آقای روحانی باید از آقای قالیباف و سایر کسانی که در تصویب برنامه اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها نقش داشتند که آنها را از خودراضی و انفعال و تسلیم شدن در برابر باج خواهی آمریکا نجات داد، قدردانی و ستایش کنند، اما اینطور نیست. معلومه چرا به جای آمریکا عزادارن.بخور؟!