خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی دادستانی کل ملت، حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل ملت در نامه ای به سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی، حلول ماه مبارک رمضان را بر نیازمندان تبریک ذکر شد. {برای حفظ} حرمت این ماه بزرگی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد اقدامات پیشگیرانه اجتناب کرده اند قارچ ها شد دوباره پر کردن منتشر شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توهین برخورد شد.

{در این} پیام آمده است:

همراه خود ملاحظه به وظایف منتفی است در دستور هشتم قوانین اساسی جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم ملاحظه اصولاً به امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت شعائر دینی، بندهای زیر جهت اطلاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع مراجع ذیصلاح گفتن شده است. افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم:

اجتناب کرده اند طریق رسانه ها محروم روزه در آن دوباره پر کردن بیشتر مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که به هر دلیلی اعلام کردن می کنند روزه داری آنها نباید تظاهر به روزه داری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت ارتکاب جرم ظاهری باید همراه خود آنها برخورد قانونی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون خودرو خصوصی است. در باره تظاهر به روزه داری در خودرو نیز پیگرد قانونی ندارد.

صدور دستورالعمل ها اکید به پلیس تماشا بر رویکرد عمومی شخصی در هنگام نظارت بر اماکن نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر امکانات تهیه چرخ دنده غذایی در شهرها به طور قابل توجهی ایستگاه های بار. NB را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای قانونی انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اقدامات پیشگیرانه مؤثر واقع نشد، اقدامات قانونی صحیح {برای حفظ} کرامت انسانی انجام دهد کار معرفی شده است شده.

بدیهی است کدام ممکن است شاکیان در هر مکان واحد گران ملت موظف به همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ عامل معروف خواهند شد.