خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی سوئیچ خون استان تهران، محمدرضا مهدی زاده همراه خود ردیابی به اینکه در سال ۱۴۰۰ ۴۰۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۵ نفر اجتناب کرده اند پایتخت نشینان به امکانات اهدای خون مراجعه کردند، خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند بین این داوطلبان ۳۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۲ نفر هستند. توانستند عنوان شخصی را شناخته شده به عنوان اهداکننده خون سند کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به داده های آماری سال ۱۳۹۹ شاهد افزایش ۱۲ درصدی دلبستگی مردمان به این سنت صرفه جویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان دلپذیر هستیم.

وی افزود: بر ایده آمار استخراج شده اجتناب کرده اند میزان اهدای پلاکت در استان تهران خاص شد کدام ممکن است ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۰ شهروند تهرانی تواند به شما کمک کند مبتلایان سرطانی پلاکت اهدا کردند کدام ممکن است امیدواریم در سال جدید نیز این الگو یکپارچه داشته باشد. شورتر اجتناب کرده اند در گذشته باش .

مدیرکل سوئیچ خون استان تهران یکپارچه داد: ۱۶۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۴ اهداکننده خون در استان تهران در سال ۱۴۰۰ افرادی بودند کدام ممکن است به صورت مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۲ بار در سال این کار ارزشمند را انجام می دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نسبت همبسته بود.

مهدی زاده در نهایت همراه خود تاکید بر نیاز اهدای خون در ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کرد: کاهش مراجعه مردمان به امکانات اهدای خون در ماه مبارک رمضان همراه خود وجود خواستن روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداوم مبتلایان به خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن. مشتقات، نماد می دهد کدام ممکن است ساکنان {در این} ماه شگفت انگیز جان مبتلایان را نیز نجات می دهند.

وی افزود: امسال ساعت کار امکانات اهدای خون در ماه مبارک رمضان به همان اندازه ساعات عصر بعد اجتناب کرده اند افطار یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اطلاع اجتناب کرده اند ساعات کاری امکانات اهدای خون می توانید به مکان {اطلاع رسانی} سوئیچ خون در تهران مراجعه کنید. “