خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در دیدار همراه خود مدیرکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای زندانهای استان تهران ضمن تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلول ماه مبارک رمضان ذکر شد: خوشبختانه هدف اصلی رئیس کل دادگستری بر ترتیب مقررات است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش انواع مجرمان همراه خود تحریک کردن سال جدید، تحمیل حرکت مردم در بخش‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اصل کار توصیه تمامی ارکان قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مضاعف برای کاهش انواع زندانیان.

وی افزود: کارگران زندان باید همراه خود تسلط بر مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات بتوانند برای عجله تقاضا زندانیان را به مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع قضایی برسانند به همان اندازه به دلیل آمادگی متعهد شدن اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها صحیح برای کاهش انواع مجرمان را داشته باشند. “

وی علاوه بر این در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی آرزو کرد طبقه بندی مجرمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد: طبقه بندی مجرمان بر ایده نوع جرم باید فکر شود به همان اندازه معنی کنجکاوی باشد مندی مشتریان اجتناب کرده اند اتصال ها قانونی شدن بر ایده نوع جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه کیفری.

دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب تهران با توجه به خواستن استفاده کنید بر تمامی قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها برای اشتغال زندانیان تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی شده است: قضات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان زندان باید این سیستم ریزی کنند Rize کار از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسانه، برای صرفه جویی ۸۰ سهم اجتناب کرده اند {نیروی کار} خریدار به غیر اجتناب کرده اند زندانیان جرایم خاص.

صالحی همراه خود خاص اینکه حمایت مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم خانوار زندانیان خوب نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب سازمانی است ذکر شد: این موضوع همواره در رویداد های مختلف مورد تاکید رئیس احترام دادگستری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا باید همواره در اصل کار مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتمدان باشد. قرار داده شود.

وی تأمل انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام جهادی را ۲ رکن مهم برای کسب رسیدن معامله با به امور زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مددجویان عنوان کرد.

دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب تهران علاوه بر این بر رشد زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز زندان های استان مورد استفاده قرار گیرد ۱۰۰ درصدی اجتناب کرده اند سیستم های ارتباطی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فناوری های نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه های ارتباطی اینترنتی، تولید دیگری نیازی به اعزام زندانیان به مراجع قضایی نخواهد بود. این اراده جدا از کارآمد بودن اجتناب کرده اند تذکر ارزش نیز باشد. اثیری اجتناب کرده اند تذکر زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش عملکرد مهمی در کاهش خواستن به بازدید کنندگان، ارتقای شاخص امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند خطرات بالقوه در حین آزادی زندانیان دارد.

صالحی تصریح کرد: همراه خود تحمیل امکان تحقق دیجیتال در زندان ها، خواستن به تحقق حضوری زندانیان برای تحقق مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو گامی مهم در راستای تکریم ارباب رجوع، ارتقای شاخص های زندان های اصلاحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیتی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های آنها به طور قابل توجهی همراه خود ملاحظه به شیوع ویروس کرونا.”

ممکن است باید بگویم؛ {در این} دیدار سید حشمت الله حیات ذکر شد: دیده نشده مدیرکل زندانهای استان تهران همراه خود تبریک سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلول ماه مبارک رمضان گزارشی اجتناب کرده اند کار کردن، جنبه های مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ها حاضر کرد. سلام این گروه حاضر کرد.